SAD KONGRESİNDEYDİK

SAD Kongresindeydik

6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında Anatalya'da düzenlenen 2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresindeydik.


SAD Kongresindeydik
SAD Kongresindeydik
SAD Kongresindeydik